Er was vanmiddag sprake van een bijzonder moment in het Huygenskwartier. Rond twaalf uur vanmiddag vond de start van de bouw van WZH Nieuw Rustoord plaats, het nieuwe woonzorgcentrum aan de Raadhuisstraat. Het nieuwe woonzorgcentrum biedt plaats aan 92 bewoners met dementie. De grond van de bouwlocatie werd symbolisch overgedragen van de Diaconie via WoonZorgcentra Haaglanden aan woningcorporatie Wooninvest. De bouw van WZH Nieuw Rustoord start in de eerste helft van volgend jaar. Tijdens het feestelijk moment waren diverse genodigden aanwezig, zowel op de bouwgrond als bij de ondertekening van de aktes voor de overdracht van de bouwgrond. Dit in bijzijn van wethouder Saskia Bruines, onze redactie, Sinterklaas en zijn Pieten. Tijdens diverse speeches werd duidelijk dat alles bij elkaar ruim zeven jaar heeft geduurd om tot dit moment te komen. (later meer).