Onlangs stond de heroriëntatie van de Duivenvoordecorridor op de raadsagenda. Deze heroriëntatie is de uitkomst van een lang proces waarbij zowel inwoners, stakeholders als externe partijen zijn betrokken. Bureau SITE heeft dit uitgewerkt en in een rapport gevat.

,,Er is naar vele mogelijke invullingen gekeken, en opnieuw blijkt dat woningbouw de beste kostendrager is voor de ontwikkeling in het gebied,” stelt de VVD fractie Leidschendam- Voorburg. ,,Wat wel nieuw is, is dat de gemeente zich gaat concentreren op het gebied tussen de N447 en de Vliet. Het gebied tussen de N447 en het spoor gaat de gemeente overlaten aan projectontwikkelaars. Als we kijken naar de kansen in het gebied en naar welke gronden de gemeente precies in eigendom heeft, kunnen wij ons goed vinden in deze splitsing.

,,Wij als VVD willen ook het liefst zoveel mogelijk groen behouden in de corridor, maar ook wij hebben de opdracht meegegeven om het tekort zo ver als mogelijk terug te dringen. Dat daarmee de vlietrand, die in het vorige plan nog onbebouwd bleef, nu deels bebouwd wordt nemen we daarbij voor lief. Wel hebben we de wethouder laten bevestigen dat het afgesproken maximum van 15% bebouwing nog steeds overeind blijft. En dat deze natuurlijk ook geldt voor het te verkopen noordelijke deel.”

,,Zorgen hebben we ook. We moeten wel leren van het verleden. In de Rietvink hebben we momenteel te maken met ernstige verzakkingen. Het blijkt nu dat de weilanden direct aan de Vliet zacht gezegd niet de beste bouwgrond zijn. We hebben de wethouder gevraagd bij de herontwikkeling hier extra alert op te zijn. Tevens hebben we onze twijfels bij de kwaliteit van de Grex als er in het bestemmingsplan alleen wordt gewerkt met een essentiekaart en flexibele ontwikkelvlekken. Wat wordt daarbij de basis voor de berekening van de opbrengsten? We houden dit nauwlettend in de gaten.  

Als laatste hebben we een lans gebroken voor de aanwezige ondernemers in het gebied, en dan specifiek voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet. Deze ondernemers hebben al lange tijd de wens om nieuw te bouwen en daarmee de toekomst van hun bedrijf te garanderen. Nu de nieuwe strategie voor het gebied duidelijk is, is wat de VVD betreft de tijd daar om ook de ondernemers op de kort mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen. We hebben de wethouder en de ondernemers opgeroepen om met open vizier het gesprek met elkaar aan te gaan”.

foto: Het gebied van Duivenvoordecorridor houdt de ondernemers nog altijd bezig.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!