Vlietkinderen is met z’n 25 locaties in de regio Leidschendam-Voorburg / Leidschenveen, een van de grootste kinderopvangaanbieders in die regio. Met alle nieuwe ontwikkelingen rondom de vorming van Integrale Kindcentra (opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak) is het van groot belang om een goed huisvestingsplan te hebben. Na gedegen onderzoek, het in kaart brengen van de locaties, hun positie in de wijken en de ligging ten opzichte van de basisscholen in die wijken, ligt er nu een mooi plan dat weliswaar niet in beton gegoten is, maar wel richting geeft voor de toekomst. Het plan is gemaakt door Onno Martens van Vastgoeddialoog in samenwerking met Vlietkinderen.

Onno Martens overhandigt het huisvestingsplan aan Yvette Korporaal, waarnemend directeur Vlietkinderen.