De heroriëntatie van de Duivenvoordecorridor (DVC) blijft een actueel agendapunt voor de gemeenteraad. Zeker nu de plannen op de Parnashofweg in Leidschendam tot een intentieovereenkomst gaan leiden. Dit betekent dat in een straal van een paar kilometer twee ambitieuze doelstellingen van het College komen te liggen op het gebied van wonen en groen.

,,We hebben een lans gebroken voor de aanwezige ondernemers in het gebied, en dan specifiek voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet,’’ concludeert de VVD-fractie. ,,Deze ondernemers hebben al lange tijd de wens om nieuw te bouwen en daarmee de toekomst van hun bedrijf te garanderen. Nu de nieuwe strategie voor het gebied duidelijk is, is wat de VVD betreft de tijd daar om ook de ondernemers op de kort mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen. We hebben de wethouder en de ondernemers opgeroepen om met open vizier het gesprek met elkaar aan te gaan.’’

,,Er is naar vele mogelijke invullingen gekeken, en opnieuw blijkt dat woningbouw de beste kostendrager is voor de ontwikkeling in het gebied,’’ is de visie van de VVD-fractie. ,, Wat wel nieuw is, is dat de gemeente zich gaat concentreren op het gebied tussen de N447 en de Vliet. Het gebied tussen de N447 en het spoor gaat de gemeente overlaten aan projectontwikkelaars. Als we kijken naar de kansen in het gebied en naar welke gronden de gemeente precies in eigendom heeft, kunnen wij ons goed vinden in deze splitsing.’’

,,We moeten wel leren van het verleden. In de Rietvink hebben we momenteel te maken met ernstige verzakkingen. Het blijkt nu dat de weilanden direct aan de Vliet zacht gezegd niet de beste bouwgrond zijn. We hebben de wethouder gevraagd bij de herontwikkeling hier extra alert op te zijn. Tevens hebben we onze twijfels bij de kwaliteit van de Grex als er in het bestemmingsplan alleen wordt gewerkt met een essentiekaart en flexibele ontwikkelvlekken. Wat wordt daarbij de basis voor de berekening van de opbrengsten? We houden dit nauwlettend in de gaten.”

foto: Het gebied van de DVC zal ook de komende maanden weer actueel worden.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!