De baggerwerkzaamheden in de watergangen in de Oude Bleijk, ’t Hert en De Star in Leidschendam zijn inmiddels gestart en zullen naar verwachting tot en met deze week duren. Dit meldt de gemeente vanochtend.  Dagelijks starten de bouwvakkers ’s morgens om 7.00 uur en eindigen rond 16.00 uur.

Verkeershinder

In de buurt van de te baggeren watergangen kan er enige verkeershinder ontstaan door aan- en afvoer van materieel. Hiervoor vragen uw begrip. Uiteraard zullen wij deze hinder tot een minimum beperken.

Afvoer baggerspecie

De baggerspecie is afkomstig uit de watergangen nabij het ’t Hert. Dit zal gedeeltelijk afgevoerd worden, waar de ruimte het toelaat wordt dit gedeeltelijk op de kant gezet. Dit zal op twee locaties zijn: langs de watergang achter De Zwaan, langs de dijk Stompwijkse vaart en in de oude Bleijk langs de A4 op twee braakliggende stukken terrein. Op de locaties waar baggerspecie wordt verspreid zal een tijdelijke afzetting worden geplaatst.