Een moderne en toegankelijke overheid is belangrijk voor onze inwoners. ,,Instanties die langs elkaar heen werken, dat moet echt afgelopen zijn”,  aldus Stefan van de Griendt, fractievoorzitter van D66.

‘Inwoners moeten één overheid kunnen raadplegen, niet van de ene Rijksinstantie naar de andere worden gestuurd en ook niet door de gemeente doorverwezen worden naar zo’n grote overheidsinstelling of andersom’. Gemeente en andere overheidsorganisaties moeten samenwerken, en bijvoorbeeld één loket openen op het gemeentekantoor. Zodat ze gezamenlijk spreekuur kunnen houden.

‘Dit komt de dienstverlening ten goede. Want mensen zien door de bomen het bos niet meer als het gaat om al die verschillende overheidsinstellingen die allemaal zo hun eigen wet uitvoeren. En dat allemaal doen omwille van de burger. De bedoeling is ongetwijfeld goed, maar de uitvoering kan een stuk beter’, aldus Van de Griendt.

Als voorbeeld van samenwerking kun je zien de gemeente en het UWV die samenwerken op een zogenaamd werkplein voor de re-integratie van mensen met een WW- of bijstandsuitkering. Het CAK int de eigen bijdrage als je een WMO-voorziening krijgt, maar lang niet altijd is voor inwoners duidelijk hoe die eigen bijdrage tot stand komt. Je verdient als burger een goede uitleg die je in één gesprek moet kunnen krijgen.

Een ander mooi voorbeeld is de mogelijke samenwerking tussen de Sociale Verzekeringsbank en de gemeente, bijvoorbeeld om inkomensverlies te voorkomen wanneer iemand in de bijstand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat betekent dan een daling van inkomsten omdat de AOW-hoogte gebaseerd is op een percentage van de bijstand (70% voor een alleenstaande). Als iemand al krap bij kas zit, dan is het belangrijk om zich deze overgang en teruggang in inkomen tijdig te realiseren en waar nodig hulp te krijgen van de overheid. Gemeente en SVB zijn dan samen verantwoordelijk in zo’n situatie.

‘Het mag in ieder geval nooit voorkomen dat instanties naar elkaar verwijzen terwijl iemand in de knel zit, daar is niemand bij gebaat’. D66 drong in de laatste raadsvergadering aan op een overheid die samenwerkt, om haar inwoners beter van dienst te zijn, en kreeg daar unaniem steun voor. Van de Griendt: ‘Het is een mooie eerste stap dat de politiek het belang hiervan snapt. Dan is het nu dus ook echt tijd voor de gemeente om werk te maken van die gezamenlijke spreekuren met bijvoorbeeld UWV, Belastingdienst, CAK en SVB’.

Stockfoto

Reageer op dit artikel