Het College gaat morgenavond aan de gemeenteraad het voorstel doen om voor de herontwikkeling van het Klein Plaspoelpoldergebied bij het Oosteinde en het Billiton-gebouw een budget van 245.000 euro ter beschikking te stellen voor uitvoering van het plan van aanpak. Dit budget dient te komen uit de algemene reserve die vrij besteedbaar zijn. Wethouder Saskia Bruines wil dan de toekomstige (netto) grondopbrengsten te zijner tijd toevoegen aan de algemene reserve. Dit betekent dat de gemeente dus grond gaat herontwikkelen. De vorige keer dat de gemeente op de stoel van de projectontwikkelaar ging zitten werd er 18 miljoen verlies geleden bij de Duivenvoordecorridor. Met dit project kan bij een succesvolle afloop het vertrouwen van veel inwoners worden teruggewonnen. De voorgangster van Saskis Bruines, Heleen Mijdam, kostte dit toen haar baan.

Het doel van de huidige visie van Bruines is richting geven aan de toekomstige transformatie van het gebied. Klein Plaspoelpolder moet een prettig verblijfsgebied worden dat goed aansluit op zijn omgeving. Kenmerkend voor het huidige gebied zijn enkele grote leegstaande kantoorgebouwen, een kleine woonwijk en functies die binnenstedelijk onwenselijk zijn. De ontwikkelvisie geeft richting aan Klein Plaspoelpolder als aantrekkelijk verblijfsgebied. Een groene omgeving met veel water, waar men kan wonen en op plaatsen waar dat passend is ook kan werken.

foto: Het te ontwikkelen gebied.

 

Reageer op dit artikel