De rapportage ‘Grondexploitatie 2018 Rijnlandlaan’ en daarbij behorende bijlagen bevat informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de door het college opgelegde ‘voorlopige’ geheimhouding ten aanzien van de rapportage ‘Grondexploitatie 2018 Rijnlandlaan’en de daarbij behorende bijlagen te bekrachtigen. Dit voorstel staat voor de commissie Openbaar Gebied van dinsdag als hamerstuk op de agenda. Het is, volgens tal van bewoners, opmerkelijk dat er uitgerekend in de gevoelige dossier tot geheimhouding moet worden overgegaan. . ,,Juist openheid in dit moeizame proces zou vertrouwen kunnen wekken”, is dan ook hoorbaar.

Stockfoto.