De communicatie van de gemeente met haar inwoners kan en moet volgens fractie Hohage beter. Zoals het nu gaat is die slecht. Veel inwoners krijgen benodigde informatie niet: wordt bijvoorbeeld ondersteuning waarop zij recht hebben niet verkregen, omdat men niet weet waarop men recht heeft.

In een raadsbrief van 22 november 2016 over armoedebeleid geeft wethouder Stemerdink aan dat het bereiken van mensen in bepaalde groepen heel moeilijk is voor de gemeente. Zo geeft zij aan dat ouderen moeilijk te bereiken zijn, speciaal digitaal (internet), en dat maar 30% van de ouderen gebruik maakt van de mogelijkheden die er voor hen zijn.

Voor fractie Hohage is dit een opvallende uitspraak omdat in 2015 nog verscheidene malen door wethouder Kist werd toegezegd dat alle ouderen bereikt zouden worden via de volgende informatiekanalen: een ouderenkrant, internet, informatieverstrekking door derden en folderrekken op openbare plaatsen.

Nu blijkt dat de gemeente maar 30% van de ouderen bereikt.

Philippine Hohage (foto VD): “Ouderen die ondersteuning nodig hebben, krijgen die vaak niet omdat zij niet weten wat er mogelijk is en waar zij moeten zijn om deze te verkrijgen. Adequate communicatie van de gemeente is er vrijwel niet. Deze is ondergebracht bij andere organisaties, maar deze blijven in gebreke. De organisaties weten niet wie ze moeten aanspreken en blijven in hun communicatie achterwege. Het is goed dat wethouder Stemerdink hierin verandering wil brengen. Maar dat had verantwoordelijk wethouder Kist allang moeten doen; hij heeft alles afgeschoven op derden. En dat kan niet, het college is hierdoor in gebreke gebleven.”

Alleen al het afschaffen van de wijkwethouders heeft ervoor gezorgd dat de afstand tussen college en inwoners van Leidschendam-Voorburg steeds groter is geworden, vooral bij ouderen.

Een wethouder die regelmatig in ‘haar’ of ‘zijn’ wijk kwam, die kon door inwoners aangesproken worden. Dat is nu niet meer mogelijk.

En dan digitale informatie, internet, is voor ruim 33% van de ouderen niet goed bereikbaar. Computers en internet zijn voor hen vaak niet te hanteren, ze snappen het vaak niet eens.

Volgens fractie Hohage is het gebrek aan communicatie door de gemeente, c.q. het college, een belangrijk deel van het probleem dat dit college heeft met de beeldvorming naar buiten toe.

Fractie Hohage vindt het initiatief van wethouder Stemerdink een eerste aanzet tot die betere communicatie van de gemeente en het college met onze inwoners.

En dat is waar ouderen, en álle inwoners van Leidschendam-Voorburg recht op hebben.