Jacq Cornelissen is als centrummanager namens de gemeente verantwoordelijk voor het Damcentrum in Leidschendam en de Voorburgse winkelgebieden Julianabaan en het Oude Centrum. ,,Ik heb het prima naar mijn zin,” zei de opvolger van Paul Ganzenboom. ,,Er is weliswaar nog een hoop werk te verrichten, maar dat is juist de uitdaging. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat de ondernemers tevreden zijn en dat er veel passanten naar de gebieden toekomen.” Cornelissen weet zich op een originele wijze gesteund door het MKB, want hij ontving onder luid applaus een aanmoedigingsprijs, die voor de eerste keer werd uitgereikt. Veel ondernemers hebben dan ook belang bij een goed functionerende centrummanager.

foto: Jacq Cornelissen werd in de bloemen gezet.

Reageer op dit artikel