Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

 De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens van onze inwoners worden verkocht.

Gemeente, maak werk van de subsidie!

“De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn” , aldus CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw. “De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Leidschendam-Voorburg van belang dat er snel bij te zijn”.

De CDA-fractie heeft daarom vragen gesteld en het college opgeroepen om snel actie te ondernemen zodat de gemeente kan profiteren van deze regeling.

foto PR.CDA. Het winkelgebied rondom de Julianabaan.

 

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!