Het CDA reageert vanochtend op de onverwachte komst van de nieuwe wethouder Bianca Bremer. ,,De politieke crisis in Leidschendam-Voorburg lijkt nu bezworen te zijn”, laat het CDA in een verklaring weten. ,,Vier weken geleden verliet Gemeentebelangen geïrriteerd de coalitie.  Inmiddels zijn zij alsnog van standpunt veranderd. Bij het aftreden van wethouder Frank Rozenberg die geen steun meer kreeg van de coalitie partijen gaven zij nog aan dat Gemeentebelangen en Rozenberg onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Hiermee kozen zijn niet voor bestuurlijke verantwoordelijkheid maar voor het belang van de partij. Het CDA is niet verbaasd over weer een draai van GBLV. Onze gemeente verdient een stabiel bestuur met partijen die handelen op basis van inhoud en niet op emoties”.

,,Het CDA blijft zich zorgen maken over de financiële situatie van de gemeente. Onder verantwoordelijkheid van de afgetreden wethouder financiën Rozenberg was het college niet in staat de plannen voor de begroting zoals gewoonlijk in april beschikbaar te stellen aan de  gemeenteraad. Gezien de financiële tegenvallers wordt van dit vernieuwde college de komende periode nog veel gevraagd. Het CDA heeft eerder gepleit voor een wethouder met financiële expertise. Het CDA hoopt voor de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk dat dit college stabiel blijft tot aan de verkiezingen van 2018. Deze gemeente heeft nog een behoorlijk aantal belangrijke dossiers voor de boeg”.

foto Adrey Caljey archief. Jaap Geluk, Dre Veelenturf en Juliette Bouw namens het CDA in overleg.

 

Reageer op dit artikel