CDA-commissielid Aat Kranenburg en kandidaat-raadslid voor het CDA Paul van Rede zijn op bezoek geweest bij RKAVV. Zij hebben gesproken met RKAVV om na te denken over het verbeteren en optimaal benutten van het sportcomplex aan de Kastelenring. De voorzitter van RKAVV, Frans van Rossen, schetst de problematiek waar RKAVV waar ook andere sportclubs mee te maken hebben: “Een veranderende maatschappij, meer wet- en regelgeving en steeds minder vrijwilligers om alles voor elkaar te krijgen. Voor een doeltreffende aanpak is bij de meeste sportclubs zoals RKAVV onvoldoende kennis in huis”, aldus Van Rossen. Ondersteuning door de gemeente op diverse gebieden zou volgens hem dan ook noodzakelijk zijn.

Daarnaast ziet Van Rossen ook kansen om het sportcomplex aan de Kastelenring beter te benutten. Te denken valt aan het medegebruik van de sportzaal en de overige faciliteiten van het sportcomplex met andere sportverenigingen. Daarnaast biedt het complex nu al de mogelijkheden om onderdak te bieden aan kinderen in naschoolse opvang, en aan andere verenigingen zoals de Carnavalsvereniging.

CDA-lijsttrekker Juliette Bouw kent de problemen van een aantal sportverenigingen in de gemeente en is zich bewust van het nut en de noodzaak van goede en passende ondersteuning op diverse gebieden.

,,Het CDA is blij met enthousiaste en creatieve ideeën, zoals door Van Rossen aangegeven”, aldus een verklaring van hen. ,,Juliette Bouw vindt het belangrijk dat er een sportvisie wordt ontwikkeld voor de langere termijn”.

Foto PR. van links naar recht: Carl de Koning (secretaris RKAVV), Paul van Rede (CDA), Frans van Rossen (voorzitter RKAVV)

Reageer op dit artikel