De gemeente en politie Leidschendam-Voorburg hebben deze week enige moeite gedaan om vrijwilligers te vinden voor de buurtpreventieteams in de wijken De Rietvink en ’t Lien. Er werd daarom een bijeenkomst gehouden met als thema ‘ikhouvanmijnbuurt’. Hierbij waren circa twintig inwoners aanwezig.

Het is vooralsnog niet duidelijk of deze buurtpreventieteams er daadwerkelijk gaan komen. Een team dient minimaal uit acht vrijwilligers te bestaan. De bedoeling is dat men in groepjes van drie personen dan overdag en ’s avonds door de wijk gaat lopen.

,,De campagne maakt duidelijk dat deelnemen aan deze buurtpreventieteams een goed gevoel geeft,’’ meldt de gemeente op de eigen website. ,, Niet alleen omdat hiermee de veiligheid van de buurt wordt verbeterd, wat leidt tot veel dankbaarheid van de buurtgenoten. Ook blijkt uit reacties van bestaande teams dat u hiermee uw buurt en daarmee de buurtgenoten nog beter leert kennen. Zo combineert u het nuttige met het aangename.”