Voor enkele ontwikkelingen binnen Forum Sport is het noodzakelijk om op 28 augustus een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. ,,Gelet op de aankomende vakantieperiode doen wij deze aankondiging nu al en geven hierbij eveneens inzicht in de onderwerpen die die vergadering behandeld zullen worden”, meldt voorzitter Pieter Offers op de clubwebsite van de zaterdageersteklasser.

Offers: ,,Tijdens de afgelopen ledenvergadering is besloten om een traject in te gaan voor het aanpassen van de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement. Om deze wijzigingen te kunnen doorvoeren is in de ALV van 2017 besloten om hiervoor een bijzondere algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin wij goedkeuring vragen voor het wijzigen van de statuten. Daarna gaat in de algemene ledenvergadering in het najaar van 2017 de aanpassing van het huishoudelijk reglement behandeld worden”.

Operationele professionalisering van Forum Sport

,,Ook zijn wij momenteel samen het bestuur van Stichting ’t Loo aan het bepalen hoe het wegvallen van Hans Kampen als complexbeheerder opgevangen gaat worden. Hierbij wordt gedacht om niet alleen de taken die Hans voor de Stichting deed in te vullen, maar wordt ook gekeken of wij als vereniging meer taken en functies bij een of meerdere betaalde krachten moeten/kunnen neerleggen of uitbesteden. Deze laatste gedachte speelt al een poos en wordt vooral ingegeven door een viertal aspecten:

  1. de visie die wij als bestuur hebben ontwikkeld en de rol die wij in de maatschappij willen ontwikkelen om de toekomst van onze club zeker te stellen.
  2. de gevolgen van de verdubbeling in leden sinds de fusie tussen SV Voorburg en DEVJO en de bijbehorende complexiteit die het managen en organiseren van een vereniging van die omvang met zich meebrengt
  3. de druk die op enkele vrijwilligers is ontstaan door het wegvallen van andere vrijwilligers
  4. het geringe aantal nieuwe vrijwilligers, met name voor werkzaamheden die doordeweeks overdag gedaan moeten worden om op zaterdag weer te kunnen voetballen

De focus van de neer te leggen taken ligt vooral op de gebieden complexbeheer, commercie, optimalisatie en benutting van het complex, onderhouden en ontwikkelen relaties met derden en organiseren van de meer dagelijkse operationele club/competitie gerelateerde taken.

,,Wij zien dit als bestuur als de kans om onze vereniging van ruim 1300 leden professioneler te leiden. Iets wat volgens ons noodzakelijk is, maar ook niet anders meer kan, als wij ook in de toekomst de stabiele vereniging willen blijven die wij nu zijn. Hoe wij dit allemaal gaan invullen is nog niet duidelijk, maar het idee dat speelt is bijvoorbeeld het aanstellen van een verenigingsmanager. Voor deze rol wordt nu aan een profiel gewerkt en de financiële consequenties worden uitgewerkt”.

Afhankelijk van de uiteindelijke impact en de conclusie kan het zijn dat dit onderwerp, en de consequenties die dit heeft voor de ledenbijdrage, tijdens deze bijzondere algemene ledenvergadering behandeld wordt.

foto VD. Pieter Offers gaat de behoefte van de komst van externe medewerkers aan de leden uitleggen.

Bron: Website Forum Sport.

 

 

Reageer op dit artikel