Omwonenden van bouwprojecten voelen zich vaak onvoldoende geïnformeerd met als resultaat veel onbegrip, vragen en onzekerheid. Een tweede ergernis zijn braakliggende terreinen, waar niets mee gebeurt. Reden voor de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen om een tweetal moties in te dienen om het college te verzoeken betere afspraken met bouwers te maken.
Directe aanleiding was o.a. het langdurig braakliggende terrein van Mariënpark te Leidschendam. En klachten over een bouwproject, waarbij een klankbordgroep in het leven werd geroepen, maar de omwonenden, die daar geen zitting in hadden, geen of gebrekkige informatie kregen. Monica Velù raadslid GBLV: “Het beter informeren van omwonenden over nabij gelegen bouwprojecten geeft rust, betrokkenheid en vaak meer draagvlak; maar ook de mogelijkheid om (op tijd) te reageren of mee te denken.”

De bouwer, eigenaar of projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het informeren van omwonenden en wanneer aan de orde, voor zo’n braakliggend terrein. In veel gevallen gaat dit uitstekend, maar helaas nog niet altijd. Daarom verzoekt GBLV de gemeente zorg te dragen voor beter toezicht op communicatie rond bouwprojecten en aandacht voor braakliggende terreinen door hierin de regie te pakken. Ron Guleij raadslid GBLV: “Braakliggende terreinen zijn vaak een doorn in het oog in de omgeving. Besteed hier aandacht aan en zoek actief naar een oplossing wanneer de aanvang van de ontwikkeling van het terrein nog niet bekend is of wacht met sloop.”