Actiecomité Stop Geluidhinder A4, opgericht door verontruste inwoners van Voorschoten, blijft protesteren. Dit naar aanleiding van het onlangs door de provincie Zuid-Holland gepresenteerde Bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg met een “integraal bomencompensatieplan voor Rijnlandroute en Gasunie binnen het recreatiegebied Vlietland” van 4 oktober 2017.

Onze grieven:

  • De provincie komt afspraken en toezeggingen met betrekking tot het doen realiseren van effectieve geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van Vlietland niet na. Dit is in strijd met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur.
  • Het bomencompensatieplan Leidschendam- Voorburg bevat onjuiste, onvolledige en  tegenstrijdige informatie.
  • Tussen Vlietland, de A4 en de Rijnlandroute worden duizenden bomen en struiken gekapt. In het bomencompensatieplan wordt nergens aangetoond dat het terugplanten van een beperkt aantal bomen en struiken van geringe hoogte en omvang de geluidsoverlast door verkeer op de A4 voldoende zal beperken.

Wij roepen het provinciebestuur op:

  • zo spoedig mogelijk de in 2009 contractueel afgesproken geluidwerende voorzieningen langs de A4 te realiseren,
  • gelijke aantallen bomen en struiken als gekapt zijn te laten terug planten (van behoorlijke omvang en hoogte) en
  • bomen die niet gekapt hoeven te worden te laten staan.

De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben we gevraagd ons te steunen en de provincie aan te spreken. Beide gemeenteraden hebben al eerder duidelijk gemaakt het van zeer groot belang te achten dat Vlietland met schermen en aarden wallen wordt afgeschermd van de A4 en de Rijnlandroute.

foto VD. Archief.

Namens de Vereniging i.o. Actiecomité Stop Geluidhinder A4,

Ruud Henkus

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!