‘Jongeren in de Lift’ (Jidl) is een netwerkbijeenkomst waar werkgevers en werkzoekende jongeren elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Jongeren op zoek naar dagbesteding of een ‘echte’ baan, worden tijdens zo’n avond gekoppeld aan ondernemers die hen een kans willen bieden. De deelnemende jongeren zijn goed voorbereid. Ze hebben een sollicitatietraining gevolgd, nagedacht over wat ze willen bereiken en geleerd hoe zij zich kunnen presenteren.

Special Edition
Een jaar geleden (op 7 dec 2015) vond de eerste bijeenkomst plaats als start
van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Inmiddels zijn er 12 bijeenkomsten geweest en hebben deze tot zoveel mooie ervaringen en verbindingen geleid dat maandag 12 december een speciale editie van de succesvolle bijeenkomsten plaats vindt waarin wordt teruggeblikt op de bijeenkomsten en de resultaten. De locatie is Museum Swaensteyn in de Herenstraat 101 in Voorburg. Tijdstip is van 18.00 uur tot 20.00 uur.