Provinciale Staten (PS) krijgt veel reacties over het initiatief van de gemeente Zoetermeer voor het ontwikkelen van de Holland Outlet Mall (HOM). Niet alleen uit de gemeente Zoetermeer komen reacties maar ook uit omliggende gemeenten. Om die aan te horen, houdt PS op woensdag 21 juni een publieksbijeenkomst Holland Outlet Mall Zoetermeer op Provinciehuis Zuid-Holland (MSA-hal). Deze ontwikkeling gaat ook de winkelgebieden Damcentrum, Julianabaan, Huygenskwartier en The Mall of The Netherlands aan. Door de komst van Holland Outlet Mall zal de concurrentie in een straal van amper tien kilometer enorm toenemen.

Op 23 januari 2017 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Zoetermeer in met het voorstel om verder te gaan met de uitwerkingsplannen voor de Holland Outlet Mall. Er stemden 28 raadsleden voor en elf tegen. In het kielzog werden er nog zestien amendementen en zeven moties aangenomen. SP, GroenLinks, Zoetermeer Vooruit en het CDA waren tegen het raadsvoorstel.

Met het akkoord van het voorstel gaven de fracties het college de opdracht om te starten met het onderhandelen met de initiatiefnemers ten behoeve van een samenwerkingsovereenkomst, het uitwerken van de verkeerskundige maatregelen (autonome knelpunten en fasering HOM) en de actualisatie van het Distributie Planologisch Onderzoek (inclusief fasering HOM). Hier is een budget van 700.000 euro voor gereserveerd.

De samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers (projectontwikkelaar Provast en eigenaren Woonhart) zal hierna ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Bij groen licht volgen daarna de voorbereidingen op de ontwerpfase en het bestemmingsplan.

Woensdag 21 juni 2017

19:00-22:00 uur

 

Programma

19:00 uur – Inloop

19:15 uur – Opening en duiding rol provincie

19:30-21:00 uur – Gesprek onder leiding van een gespreksleider

21:00-22:00 uur – Napraten tijdens een borrel

 

Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland (MSA hal)

Zuid-Hollandplein 1, Den Haag.