Tijdens de commissievergadering Openbaar Gebied gisteravond was mevrouw Timmer een opvallende inspreekster. De bewoonster reageerde op het agendapunt van de woonwijk De Rietvink. ,,Los van het feit dat de agendering niet helemaal juist is zoals het er staat, maak ik u er op attent dat we niet blij zijn met de gemeente,’’ zei de Leidschendamse over het project om de wijk aan te pakken. ,,Dit gebeurt op initiatief van de gemeente. De bewoners moeten echter wel zelf de kosten voor het ophogen van hun tuin betalen. Zo gaan we toch niet met elkaar om?.”

De gemeente heeft in samenwerking met de nutsbedrijven een vijftiental proefsleuven in De Wickelaan, de Kerkweide, Rietvinklaan en ’t Breede Weer gegraven. Deze zijn op 7 januari jl. gereedgekomen. Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding op de herinrichting van de openbare ruimte die later dit jaar zal starten als de gemeenteraad met het definitieve ontwerp voor De Rietvink instemt. Doel van de werkzaamheden was om de exacte ligging en diepte van de kabels en leidingen in de openbare ruimte te bepalen.

Een deel van de wijk Rietvink verzakt al vanaf de oplevering van de bouw begin jaren ’90. De verzakkingen betreffen de openbare ruimte en de tuinen (dus niet de woningen). De wijk verzakt niet overal even hard of evenveel. In 2001 heeft de gemeente aan bewoners toegezegd om in 2015-2016 de riolering aan te pakken i.v.m. de verzakkingen. De laatste maanden hebben diverse bewoners actief contact gezocht met de gemeente. Ze maken zich zorgen over de verzakkingen en wat dat voor hun veiligheid en die van de wijk in het geheel betekent.

Foto: Appartementbewoners in de fraaie wijk De Rietvink ontspringen de dans als het  gaat om extra kosten voor de tuin. Toch zijn zij ook verbaasd over de extra kosten voor buurtbewoners met een huis met een tuin.

 

Reageer op dit artikel