Benedikte Zijlstra is naast directeur van Meijs & Alink NVM Makelaardij en Consultancy voorzitter van het MKB Leidschendam- Voorburg. In haar column belicht ze nog eens de meerwaarde van het MKB. ,,Nog even en we zijn in 2016 aangeland. Het jaar is omgevlogen. Een bewogen jaar waarin wij als bestuur op vele terreinen goede onderhandelingen hebben gevoerd en resultaten behaald. Een jaar om trots op te zijn. Vandaar dat wij best schrokken toen een van onze leden vroeg ‘wat doet MKB LV nou eigenlijk precies’. Zijn wij dan niet in staat gebleken om voldoende uit te dragen waar wij als MKB Leidschendam-Voorburg voor staan?.”

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u kort bij te praten over de afgelopen maanden. Vanuit privaat oogpunt is Wim Schoevers, u welbekend, samen met ondernemer Teun Glasbergen druk in de weer geweest met het plan om het Sluisgebied in Leidschendam in historisch sfeerlicht te zetten. Tijdens de raadsvergadering van 5 november werd een motie van VVD, PvdA, D66 en CDA vrijwel raadsbreed aangenomen om hiervoor 100.000 euro ter beschikking te stellen. Tezamen met een subsidie van de provincie – 95.000 euro – is het project nu haalbaar. Dat is toch een fantastisch resultaat van particulier initiatief geboren in een ondernemershart!

Meer resultaten

Maar er zijn tijdens deze raadsvergadering meer resultaten verzilverd van lang en intensief lobbyen door ondernemers, in dit geval MKB LV. Er wordt geld uitgetrokken voor openbare ruimte, bloembakken, bestrating en nog veel meer in Historisch Voorburg. Ook wordt budget beschikbaar gesteld om de winkelgebieden Prinsenhof en Burg. Sweenslaan een impuls te geven. Er komt een bijeenkomst om een vergunningensysteem voor evenementen te bespreken met ondernemers van de winkelgebieden. In winkelcentrum Prinsenhof komt een blauwe zone. Per 1 januari wordt een accountmanager bedrijven aangesteld bij de gemeente.

Oeververbinding

Tijdens de commissievergadering Openbaar Gebied sprak bestuurslid Arjan van Delden zijn zorg uit over het stoppen van het onderzoek naar de mogelijkheid van een extra oeververbinding over de Vliet, die zo noodzakelijk is voor de ondernemers uit het Damcentrum. Ook hier werd een succesje geboekt. De wethouder gaat het onderzoek hiernaar hervatten.

Leidsenhage

Dan is ook nog het beeldkwaliteitsplan Leidsenhage unaniem door de raad aangenomen. Weer een stap gezet naar het nieuwe Leidsenhage, waar bestuurslid Jos Zuijdwijk zich al jaren hard voor maakt. Verder is inmiddels het programma bekend voor de nieuwjaarsbijeenkomst Klaar voor de Start, die plaats gaat vinden op woensdag 20 januari 2016. Zet dit alvast in uw agenda. Half december ontvangt u meer nieuws.

Vergunningen

Ook op het gebied van vergunningen (vereenvoudigen) en regelgevingen (vergemakkelijken) zijn we altijd in de weer bij de gemeente om uiteen te zetten hoe het nu eigenlijk zou moeten. Per slot van rekening weten wij ondernemers precies hoe het beter, anders en sneller kan. Dat is nu eenmaal waar wij goed in zijn: ondernemen met zo weinig mogelijk belast van buitenaf. Hoe het dan wel moet, daar zijn wij als MKB bestuur voor, om uw belang kenbaar te maken en uit te dragen HOE het beter kan.

Parkeerbeleid 2016

Ook bij dit onderwerp heeft MKB LV bij monde van vice-voorzitter Jos Zuijdwijk zijn standpunt naar voren gebracht. Vanaf het begin zijn wij samen met bewoners en andere stakeholders betrokken bij de discussie over dit onderwerp. Ons standpunt blijft: bij geen parkeerprobleem is geen actie noodzakelijk.

Wat kunnen we voor u doen?

Ons bestuur is altijd bezig voor u. Graag blijven wij dan ook met u in contact. Heeft u een casus, loopt u ergens tegen aan of heeft u een goede tip? Neem dan gerust contact met een van ons op. We gaan graag voor u aan de slag. .

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!