Het voltallige bestuur van Woej heeft zijn bestuurslidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd en de gemeente volmacht verleend om een nieuwe voorzitter te benoemen om nieuwe bestuursleden te werven.

Wethouder Kist: ‘Voor mij staat voorop dat de tientallen medewerkers en 700 vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen. Daarom heeft de gemeente geprobeerd in deze situatie te bemiddelen. Woej is de grootste welzijnsstichting van Leidschendam-Voorburg en heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van inwoners in onze gemeente. We hoopten dat de inzet van een procesbegeleider de interne samenwerking binnen Woej zou kunnen verbeteren, dat is helaas niet gelukt. Ik waardeer de stap die het bestuur heeft gezet om de continuïteit van de organisatie te borgen. Ik betreur dat het zo ver heeft moeten komen.’

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!