Een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg laat het volgende weten over de asbest-affaire rondom de Emmausschool. Vorige week heeft het college de raad schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken rond de sloop en nieuwbouw van basisschool Emmaüs. Naar aanleiding van dit bericht is in diverse media verwarring ontstaan. In diverse media wordt gesproken over asbest in de nieuwe tijdelijke huisvesting, het Zurich-gebouw. De asbest zit echter in de oude noodlokalen van de Emmausschool. Deze lokalen zijn niet meer in gebruik en worden binnenkort gesaneerd, het asbest wordt door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. Daarna worden de lokalen gesloopt zodat de nieuwe lokalen voor de school gebouwd kunnen worden. De kinderen van de Emmausschool zijn al vanaf augustus 2015 gehuisvest in het Zurich-gebouw. Verder wordt in berichtgeving gesuggereerd dat de gemeente ver boven haar begroting uit komt. De school had een te duur plan gemaakt en heeft de opdracht gekregen een plan te maken binnen beschikbare budget. De extra kosten op dit moment zijn € 15.000,- voor verlenging van de huur van het Zurich-gebouw.”

foto: Het Zurich-gebouw.