Op 6 juli jl. is de heer De Ru op 87-jarige leeftijd overleden. De heer De Ru kwam oorspronkelijk uit Den Haag maar op 3 maart 1945 moest hij i.v.m. het bombardement op het Bezuidenhout naar Voorburg vluchten en is daar blijven wonen. Het bombardement heeft een grote schaduw over zijn leven gelegd. Jaren geleden heb ik via het toenmalig wijkbeheer Voorburg Noord de heer De Ru leren kennen. Al snel raakte ik onder de indruk van zijn kennis van zaken op velerlei gebied.

In de jaren die daarop volgden heb ik hem bij diverse projecten secretariële assistentie verleend, vandaar dat ik deze heb kunnen volgen.

Randstadrail

Er waren plannen om een hoge fly-over te bouwen boven het bestaande treinspoor vanaf de Schenkmolen tot aan de afbuiging na het station Laan van Nieuw Oost-Indië richting Prinses Beatrixlaan Den Haag.

De heer De Ru diende een voorstel in, in het kader van Randstadrail, om treinsporen eerder te ontvlechten opdat de noodzaak voor het maken van een fly-over kwam te vervallen.

Op de gehouden bijeenkomst voor omwonenden was een topfunctionaris van de Spoorwegen aanwezig, die dit plan het ei van Columbus noemde. Het plan werd uiteindelijk overgenomen.

Dankzij de heer De Ru zijn bewoners vanaf het station Laan van Nieuw Oost-Indië tot aan het viaduct Prinses Beatrixlaan gespaard gebleven voor een 25 meter hoge fly-over.

Grondwateroverlast

De kelders en kruipruimtes van de Kon. Wilhelminalaan kwamen onder water te staan. De heer De Ru heeft destijds ontdekt dat de grondwaterlast was ontstaan door het ophogen van de Binckhorstpolder. De vele aanwezige waterafvoerende sloten zijn toen gedempt. Afdoende maatregelen om de grondwaterstand op peil te houden zijn nagelaten.

Met veel inspanning heeft de heer De Ru Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Delfland, Heidemij, gemeente Voorburg en Den Haag kunnen overtuigen wat de oorzaak van de grondwateroverlast was opdat zij dit konden verhelpen.

Kruispunt

Het kruispunt Laan van Nieuw Oosteinde, v.d.Wateringelaan, Nic.Beetslaan, Van Alphenstraat, Kon.Julianalaan was onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. De gemeente heeft destijds een duur extern adviesbureau ingehuurd die met 2 opties kwam. Een optie die de heer de Ru had ingediend is het uiteindelijk geworden.

Onderscheiding

De heer de Ru heeft de gemeentelijke onderscheiding het beeldje “de Speurder” ontvangen. Daarnaast is ter ere van hem een plaquette geplaatst bij de onderdoorgang van de fietstunnel omdat hij aan de basis stond van het ontwerp van deze spoorkruising.

De heer de Ru was een bescheiden, betrokken, man die veel voor Voorburg heeft betekend.

Mary Oosterveer.

Reageer op dit artikel