WoonWijzerWinkel concurrent van makelaars?

mainImage
WoonWijzerWinkel concurrent van makelaars?

Samen met andere gemeenten in de regio is Leidschendam-Voorburg aangesloten bij de WoonWijzerWinkel. Het is de grootste duurzaamheidswinkel van Nederland, waar alle oplossingen voor duurzaam wonen te zien zijn. Is dit nu wel of geen concurrent voor de makelaars als je kijkt naar de praktijk?

De WoonWijzerWinkel is in feite een energieloket dat woningeigenaren op weg helpt met de verduurzaming van hun woning. ,,De gemeente Leidschendam-Voorburg wil haar inwoners ondersteunen met kennis en advies over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen'', laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,, De gemeente heeft er voor gekozen om samen met andere gemeenten in de regio invulling te geven aan het zogenoemde energieloket door een samenwerking aan te gaan met de WoonWijzerWinkel''.

Zit de gemeente niet hiermee op het gebied van de makelaars?

,,De gemeente wil haar inwoners ondersteunen met kennis en advies over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen'', aldus een woordvoerder namens het College. ,, Daarom is de gemeente aangesloten bij de WoonWijzerWinkel. WoonWijzerWinkel is het officiële energieloket voor gemeente Leidschendam-Voorburg en vervult de rol van duurzaamheidsmakelaar in de gemeente voor particuliere woningeigenaren en VVE’s.''

,,De WoonWijzerWinkel adviseert onafhankelijk, waardoor bewoners kunnen vertrouwen op betrouwbaar, objectief advies over het verduurzamen van de woning. De adviseurs/duurzaamheidsmakelaars zijn niet commercieel. Nadat inwoners onafhankelijk advies hebben gekregen, is het aan de inwoners om zelf een installateur in te schakelen om duurzaamheidsmaatregelen te laten uitvoeren''.

Klopt het dat de woonwijzerwinkel acties in de wijken in de gemeente gaat doen? Zo ja, wat zijn dit voor acties?

,,Dat klopt'', aldus een woordvoerder. ,, In januari en februari staat de WoonWijzerWagen (een product van de WoonWijzerWinkel) op verschillende plekken in onze gemeente. Alle inwoners met een koopwoning zijn uitgenodigd om langs te komen voor informatie over het verduurzamen van hun woning''.

,,Daarnaast kunnen mensen zich inschrijven om een gratis warmtebeeldfoto van hun woning te laten maken. Op zo’n foto zie je precies op welke plekken de gevel niet goed geïsoleerd is. Een adviseur licht de foto toe en vertelt welke acties de woningeigenaar kan nemen. Zodra de exacte data en locaties van de WoonWijzerWagen bekend zijn, communiceren we hierover in de Gemeenterubriek, via een persbericht en op onze website''.

,,Deze actie is een vervolg op de thermoscan die op 20 januari 2017 gemaakt is in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De kaart toont de hoeveelheid warmteverlies. Deze gegevens zijn ingewonnen d.m.v. een thermografievlucht''.

,,De kaart bestaat uit circa 1100 warmtebeelden en geeft een indicatie van de energiebesparingsmogelijkheden van de huizen en gebouwen in de gemeente. Om de kaart te bekijken en te beoordelen of een woning goed geïsoleerd is kunt u kijken op https://lv.klimaatatlas.net/ en klikken op de thermoscan.

Moeten inwoners een vergoeding voor het gebruik van de woonwijzerwinkel?

,,Langskomen voor informatie en advies over duurzame maatregelen in de WoonWijzerWagen is gratis. Dat geldt ook voor het maken van de warmtebeeldfoto. Tijdens een afspraak op een van de informatieavonden krijgen de mensen één op één gratis advies n.a.v. de warmtebeeldfoto. Mochten mensen dan niet kunnen en toch advies willen, dan kan tegen een klein bedrag een huisbezoek worden afgelegd''.

,,In de gemeente Leidschendam-Voorburg is geen fysieke locatie van de WoonWijzerWinkel. Deze zit wel in Den Haag en Rotterdam. In de winkel kunnen mensen gratis langs voor informatie. De WoonWijzerWinkel organiseert ook geregeld gratis themadagen. Voor adviesgesprekken en woningopnamen wordt wel een bedrag gerekend. Dit staat allemaal op de website www.woonwijzerwinkel.nl''

Wat is je mening over dit fenomeen binnen de gemeente?

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. We stimuleren inwoners om waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Onze samenwerking met de WoonWijzerWinkel helpt daarbij. Het is goed dat inwoners voor onafhankelijk, betrouwbaar en objectief advies bij de WoonWijzerWinkel terecht kunnen.


Foto: Digitaal Dagblad