Voorburgs Dagblad | Wethouder stuurt mail over bouwbedrijf Schouten

Wethouder stuurt mail over bouwbedrijf Schouten

mainImage
Jan Willem Rouwendal

Wethouder Jan Willem Rouwendal (Christen Unie/ SGP) heeft aan de gemeenteraad een mail rondgestuurd over het faillissement van bouwbedrijf Schouten uit Leidschendam. De inhoud van deze mail, die terug te vinden is in het openbare systeem van de gemeente, luidt als volgt. 

"Op 8 oktober 2019 is het bouwbedrijf Schouten failliet verklaard. Als gevolg van dit faillissement moest voor drie bouwlocaties in Leidschendam (Voorburgs kwartier, Plaspoelkade en Molenpad) een andere bouwer gecontracteerd worden door Woningborg. Voor Voorburgs kwartier werd medio februari een afbouwovereenkomst gesloten met Niersman Bouw Haaglanden B.V. (vestiging Den Haag).

De bouw is hier onlangs weer aangevangen. In maart werd ook overeenstemming met dit bedrijf bereikt over de afbouw van het bouwplan Plaspoelkade. De bouw kan daar elk moment weer starten. Als laatste is onlangs ook overeenstemming bereikt over de afbouw van het bouwplan Molenpad. Wederom met bouwbedrijf Niersman, maar voor dit bouwplan met de vestiging Voorschoten. De bouw start waarschijnlijk na de bouwvak. De uiterste opleverdatum is in ieder geval 30 november 2021. Hiermee komt er een eind aan een lange onzekere periode voor de kopers.

De kopers van Voorburgs Kwartier hebben verzocht om een bijdrage van de gemeente in de kosten van een onafhankelijke voorinspectie van de woningen, voordat de herstart van de bouw zou aanvangen. Deze bijdrage van 50% van de kosten (die in totaal maximaal € 3.350 excl. BTW bedragen) is onlangs overeengekomen met de kopers en wordt gedekt uit de grondexploitatie van Klein Plaspoelpolder.

Schouten en de Jong Projectontwikkeling (SdJ) is weliswaar niet failliet, maar heeft wel veel (financiële) schade opgelopen door het faillissement van Schouten Bouw. SdJ heeft onlangs met de bank overeenstemming bereikt over financiële afwikkeling van de gevolgen van dit faillissement voor SdJ en de voortzetting van de projectontwikkelingswerkzaamheden. Vanwege de imagoschade die is opgelopen,
heeft SdJ besloten haar werkzaamheden verder voort te zetten onder de handelsnaam WDevelop Vastgoed Ontwikkeling.


Foto: Ap de Heus