Werkzaamheden verbindingsweg Stompwijk

mainImage
Werkzaamheden verbindingsweg Stompwijk

Verwacht wordt dat vanaf medio januari 2019 de aannemer in opdracht van de nutsbedrijven een begin gaat maken met de noodzakelijke verleggingen met betrekking tot de verbindingsweg naar Stompwijk.

Het betreft verleggingen van Stedin (gas- en elektra), Dunea (water) en Vodafone/Ziggo (telefoon, tv en internet). Deze vinden plaats ter hoogte van de Doctor van Noortstraat/Tuinbouwweg, in de Huyssitterweg (het gedeelte langs de bedrijven), in het weiland tussen de Huyssitterweg-Westeinderweg en op de kruising Westeinderweg nabij het gemaal.

In afwijking van de op 10 december bezorgde bewonersbrief bestaan de eerste werkzaamheden uit het aanleggen in week 51 (van 17 t/m 21 december a.s.) van een werk- en opslagterrein voor de nutsbedrijven in het weiland nabij het pand Huyssitterweg 23 A. Hiervoor is het nodig dat er (beperkt) grond en zand van en naar deze locatie wordt aan- en afgevoerd. Aangezien het zandtracé van de Verbindingsweg nog niet zo ver is, vinden deze transporten door het dorp plaats.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad