VVD wil vaart achter nieuw bijstandsbeleid

mainImage
VVD wil vaart achter nieuw bijstandsbeleid

De gemeente moet meer mensen uit de bijstand weer aan het werk helpen. Een nieuwe manier van werken van de gemeente om dat voor elkaar te krijgen moet snel worden ingevoerd. Daarvoor pleitte VVD-raadslid Philip van Veller in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De plannen die aan de gemeenteraad werden voorgelegd gaan hem niet snel genoeg.

“Werken is het allerbeste middel om mee te doen in de samenleving”, aldus Van Veller. “De VVD wil zo veel mogelijk mensen aan het werk en zo min mogelijk mensen die in de bijstand blijven hangen. We willen niemand afschrijven. Je zal maar in de bijstand zitten; dan wil je er toch alles aan doen om daar uit te komen. Of je zult maar níet in de bijstand zitten en hard werken; dan ben je evengoed kritisch op wat de gemeente doet om mensen aan het werk te helpen. Het gaat immers om publiek geld. In de huidige economie moet het toch mogelijk zijn om de aantallen in de bijstand omlaag te krijgen”.

Van Veller wees er in de gemeenteraad op dat onze gemeente op dit vlak slecht scoort in vergelijking met andere gemeenten. Dat bleek uit een extern onderzoek dat de VVD opvroeg. In Leidschendam-Voorburg is de uitstroom laag, zijn de uitkeringen hoog en is bijna een derde van de bijstandsgerechtigden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Uit antwoorden op vragen van de VVD eerder dit jaar bleek dat er weinig taaltoetsen worden afgenomen en dat niemand consequenties ondervond bij het niet halen ervan. “Dat moet anders en beter”, zegt Van Veller. “Onze gemeente geeft veel meer uit aan bijstand dan we van de Rijksoverheid vergoed krijgen. Dat ligt deels aan het Rijk, maar we moeten er zelf ook scherp op zijn”. Van Veller wil dus meer vaart zetten achter de plannen die nu in de gemeenteraad voorlagen. “Mooi dat ernaar wordt gekeken, maar we moeten het niet bij plannen en voornemens laten. Zo vind ik dat de Taskforce die in het leven wordt geroepen, veel meer zaken moet aanpakken. Verder zou je ook met het bedrijfsleven kunnen praten; werkgevers zijn immers degenen die de banen bieden. Kortom: leg de lat veel hoger dan hij nu ligt”.

Bron: VVD Leidschendam- Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad