VVD tevreden: gemeente gaat weer wekelijks afval ophalen

mainImage
VVD tevreden: gemeente gaat weer wekelijks afval ophalen

De gemeente gaat weer wekelijks restafval ophalen. Dat heeft de gemeenteraad op 11 december jl. besloten. De VVD heeft gepleit voor het verbeteren van de service van het nieuwe afvalbeleid. Om dat voor elkaar te krijgen wordt wekelijks ophalen van restafval bij de laagbouw ingevoerd. Naast verbeteren van de service zal ook frequenter grofvuil opgehaald worden via mobiele ophaalstations.

“Straten moeten weer schoon worden en inwoners hoeven niet met hun afval te zeulen”, aldus Louise Kortman, fractievoorzitter van de VVD. “De VVD wil maatwerk, zo veel mogelijk service terug brengen en zo min mogelijk zwerfafval in de gemeente. Afval moet niet het probleem van de inwoners zijn. Je zal maar een gezin met kinderen in de luiers hebben of te weinig ondergrondse containers in je wijk. Of je zult maar in het buitengebied Stompwijk wonen waar de overvolle bakken slechts eenmaal per maand worden geleegd. De gemeente heeft in het verleden gekozen voor een nieuw afvalbeleid maar de uitrol is te snel en onzorgvuldig uitgevoerd. Er werd plotsklaps tweewekelijks afval opgehaald terwijl faciliteiten niet op orde waren. Ondergrondse containers waren onvoldoende aangepast, inpandige containers verdwenen en het afvalstation voor grofvuil werd gesloten. Genoeg ingrediënten voor een Napels aan de Vliet. De VVD heeft zich hard gemaakt voor maatwerk en is blij dat er nu orde op zaken wordt gebracht”.

Kortman wees er in de gemeenteraad op dat het miljoenen kostende afvalbeleid heeft gefaald. “De VVD is altijd kritisch geweest op het nieuwe afvalbeleid. Het vorig college heeft miljoen uitgegeven aan het nieuwe afvalbeleid. Voor de VVD staat de inwoner voorop. Voor inwoners moet het eenvoudig zijn om van hun afval af te komen en afval te kunnen scheiden indien ze dat willen. Natuurlijk kost bijsturen geld, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Doordat afval wekelijks weer bij de laagbouw wordt opgehaald zal de druk afnemen bij de ondergrondse containers. Mensen kunnen hun afval beter kwijt in hun container waardoor het niet naast een overvolle ondergrondse container beland”.

Het PMD-aanbod mag slechts plastic, metaal en drinkkarton bevatten. Uit onderzoek blijkt dat er tussen het PMD-aanbod veel restafval zit. Hierdoor wordt de opbrengst PMD waardeloos. Voor veel mensen blijkt onduidelijk welk plastic wel en niet bij PMD hoort, daarom wordt PMD vaak alsnog verbrand. In de PMD-containers trof Avalex steeds meer vervuiling door restafval aan. “Dat moet anders en beter”, zegt Kortman, “Nu restafval weer gewoon wekelijks wordt opgehaald kan het resultaat en de opbrengst voor PMD toenemen. Wekelijks afval ophalen kan dus zelfs een hoger en beter scheidingspercentage bij PMD opleveren. Restafval wordt weer wekelijks opgehaald, tegelijk houden alle inwoners nog steeds de mogelijkheid om afval te kunnen scheiden als ze dat wensen. Met maatwerk wordt bekeken in welke wijken PMD al eerder aan huis kan worden opgehaald en in welke wijken er aanpassingen bij ondergrondse containers nodig zijn. De VVD pleit overigens op de lange termijn voor naschieten van afval. Hierbij wordt afval mechanische nagescheiden, goed voor de inwoners en het milieu”.

Tijdens de verkiezingen was afval voor de VVD prioriteit nr.1! Kortman geeft aan blij te zijn om de verkiezingsbelofte in te kunnen lossen, “Voor de VVD staat service en maatwerk voorop, in Stompwijk vragen inwoners om andere service dan in andere wijken. Veel inwoners reageren nog dagelijks op ons emailadres over de wijzigingen van het afvalbeleid. Onze oplossing ligt voor de korte termijn in het terug brengen van de service, orde op zaken stellen en wekelijks inzamelen bij de laagbouw. Voor de lange termijn ligt dat in nascheiden van afval.


Foto: Digitaal Dagblad