Vragen over wateroverlast in de straten

mainImage
Vragen over wateroverlast in de straten

Naar aanleiding van de overmatige regenval van een paar weken geleden trekt VVD'er Guus Beek, die opereert als fractievertegenwoordiger, aan de bel. ,,Bij een aantal straatkolken loopt het water normaal weg en bij een aantal niet'', constateert hij. ,,Door het wegvegen van de rommel voor de kolk loopt het water gewoon weg''.

Beek stelt daarom de volgende vragen aan het College,

Wordt er bij het vegen van de straten op gelet dat de toegang van de kolken schoon is?

Worden de kolken regelmatig leeggezogen? En zo ja met welke frequentie?
Speciaal op de plekken waar de stoep(rand) is verlaagd voor voor mensen die lopen met een hulpmiddel of zich vervoeren met een speciaal voertuig blijft veel water staan.

Zijn er voorzieningen (zoals drainagetegels) te bedenken zodat op deze plekken geen of minder water blijft staan?


| Foto: Digitaal Dagblad