Voorburgs Dagblad | Volgende fase 'Licht op de Sluis'

Volgende fase 'Licht op de Sluis'

mainImage
Volgende fase 'Licht op de Sluis'

Er is inmiddels weer een aantal stappen gezet in de realisatie van het project Licht op de Sluis. Het plaatsen van lichtarmaturen rond de torenspits, op het dak en in de bestrating van de Dorpskerk kon net voor de Pasen worden afgerond. Daarmee is weer een icoon rond de sluis verzekerd van een monumentale uitstraling in de donkere avonduren.

De icoon aan de andere kant van de sluis, de Petrus & Pauluskerk, werd in de avond van 26 maart in het licht gezet. Hier ging het om een test met diverse grondspots en lichtprojectoren. Vertegenwoordigers van het kerkbestuur en het bisdom konden zo met eigen ogen de mogelijkheden van lichtprojectie op het gebouw uit 1880 beoordelen.

Dit 'lichtspel in het klein' leidde tot verrassende resultaten. De combinatie van grondspots bij voor- en zijgevel en een licht vanaf een grotere afstand bleek de beste oplossing. Dankzij het windstille weer kreeg het licht een extra dimensie door een ongekend en indrukwekkend spiegelbeeld in de Vliet.

Alle informatie over het idee, opzet en uitwerking van het project Licht op de Sluis kan gevonden worden op de website: http://www.lichtopdesluis.nl.

De volgende sponsoren zijn bij het project betrokken. 

Foto Michel Groen.


Foto: Digitaal Dagblad