'Verwachting is dat kosten voor Avalex gaan toenemen'

mainImage
'Verwachting is dat kosten voor Avalex gaan toenemen'

De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de vergoeding van de gemeente die aan Avalex wordt betaald. Uit het antwoord van het College blijkt dat een percentage van 22,8 procent aan overheidskosten wordt betaald aan het afvalbedrijf waar nog altijd veel kritiek op is.  Dit % is vastgesteld op basis van het aantal woonhuisaansluitingen van de gemeente in verhouding met het aantal woonhuisaansluitingen binnen de andere deelnemende
gemeenten.

Het antwoord van het College luidt verder: ,,Vanuit het bestuur van Avalex is de wens geuit om meer kosten direct toerekenbaar te maken. Dit is onder meer gebeurd met het bezoeken aan de milieustraat en opgehaalde tonnage GFT-afval''.

,,Deze kosten worden voor 100% doorgerekend aan de betreffende gemeente.
Met de aanstaande komst van de Produkten en Diensten Catalogus, zal het aantal directe kosten toenemen zo is de verwachting. De bedragen die de gemeente aan Avalex betaalt zijn voor een groot deel direct gerelateerd aan de afgenomen diensten en services. Hier is geen maximum of minimum
voor te geven en afhankelijk van keuzes die door de raad en het college worden gemaakt met betrekking tot het gewenste service-niveau''.


Foto: Digitaal Dagblad