Verklaring Stadsbeheer over bomenkap in Vreugd en Rust

mainImage
Verklaring Stadsbeheer over bomenkap in Vreugd en Rust

Mede door de publikaties in Voorburgs Dagblad is Stadsbeheer van de gemeente Leidschendam-Voorburg met een verklaring naar buiten gekomen omtrent de inmiddels beladen bomenkap in park Vreugd en Rust.

,,Momenteel worden er diverse grote beuken gekapt in park Vreugd en rust. Iedereen die regelmatig door dit park loopt, was het waarschijnlijk al opgevallen dat deze grote beuken afgelopen jaren steeds slechter in het blad stonden. Ook zaten er steeds meer dode takken in de boomkronen. Bij de laatste boomcontrole in het park, die door een extern boomadviseur wordt uitgevoerd, kwam dit ook naar voren. Voor diverse grote bomen werd daarom een kapadvies afgegeven, omdat ze gevaar gingen opleveren voor de gebruikers van het park. De bomen zijn twee maanden geleden blauw gestipt, zodat iedereen kon zien dat deze bomen op de nominatie stonden om gekapt te worden. Iedereen die hier vragen over heeft kan hiervoor contact opnemen met de gemeente. Vervolgens is een kapvergunning aangevraagd, die in de krant is gepubliceerd. Ook is later in apart krantenartikel nog aandacht geschonken aan de jaarlijkse boomveiligheidscontrole die de gemeente uitvoert en de resultaten die hieruit zijn gekomen. Enerzijds is het een ingrijpende maatregel die nu uitgevoerd wordt, anderzijds zorgt deze maatregel dat het park weer veilig gebruikt kan worden''.,,Een deel van het vrijkomende stammen wordt beschikbaar gesteld aan houtzaagmolen De Salamander. Het gezaagde hout komt weer terug in de openbare ruimte b.v. als zitbank of als hekwerk langs nieuwe plantvakken''.


Foto: Digitaal Dagblad