Verdere invoering van betaald parkeren

mainImage
Verdere invoering van betaald parkeren

In de Architectenbuurt en het Florence Nightingale Park wordt betaald parkeren ingevoerd. Er is in die buurten sprake van een 100%-parkeerdruk. In delen van Leyenburg gaat die druk door de 90% heen en zal aanpassing volgen.

Bewoners de Architectenbuurt en het Florence Nightingale Park zullen nog dit jaar uitgebreid worden geïnformeerd over de tijden en de verschillende soorten parkeervergunningen en o.a. over het aan- en afmelden van kentekens bij de bezoekers- en mantelzorgvergunning.
Omdat de parkeerdruk in deze buurten zo hoog ligt is de invoering van betaald parkeren niet afhankelijk van de resultaten van een draagvlakmeting. Naast de informatieavonden voor de bewoners wordt een lunchbijeenkomst georganiseerd voor bedrijven, scholen, instellingen en winkeliers in het vergunningengebied.

De hoop van dat in het gebied Leyweg-Escamplaan mogelijk een transferium bij de Kerketuinen zou kunnen worden aangelegd gaat in rook op. Wethouder Van Asten meldt dat dit geen haalbare kaart is. Alle te nemen maatregelen zullen een jaar na invoering geëvalueerd worden.


Foto: Digitaal Dagblad