Veel sterfte door kanker

mainImage
Veel sterfte door kanker

Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland behoort tot de hoogste in de Europese Unie. Bij iets meer dan drie op de tien Nederlanders die in 2015 overleden was de doodsoorzaak kanker. Alleen in Slovenië was dat cijfer hoger.

Het EU-gemiddelde was net iets meer dan een kwart. Alleen in Roemenië en Bulgarije lag het aantal sterfgevallen door kanker onder de 20 procent, in Bulgarije zelfs ruimschoots. In bijvoorbeeld België overleed iets minder dan een kwart van het totaal als gevolg van kanker.

Een en ander blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het bureau geeft geen verklaring voor de verschillen.

In 2015 overleden 1,3 mensen in de EU aan kanker. Van de mannen overleed 28,7 procent als gevolg van kanker. Bij vrouwen was bij ruim 22 procent kanker de doodsoorzaak.


Foto: Digitaal Dagblad