Update Sijtwendepark: Bewust geen reactie van wethouder

mainImage
Update Sijtwendepark: Bewust geen reactie van wethouder

Wethouder Nadine Stemerdink heeft bewust geen reactie gegeven inzake de affaire in het Sijtwendepark. Er was namelijk enige verbazing dat ze niet voor de camera van SBS6 wilde verschijnen. Een aanbod vanochtend om in Voorburgs Dagblad exclusief tekst en uitleg te geven wees zij eveneens van de hand. Een woordvoerder van het College laat hierover het volgende weten.

,,Tegen het besluit over het hondenlosloopgebied in het park Sijtwende is een beroep-en bezwarenprocedure gestart. De zitting van de commissie beroep en bezwaar  is medio juni. Het is niet gebruikelijk/gewenst dat wethouders lopende een procedure nog een nadere toelichting geven in de pers. Bovendien gaat het om een collegebesluit en niet om een besluit van de wethouder.  Een reactie vanuit het college komt dus na afronding van de procedure''.

Door Bart Bakker

 


Foto: Digitaal Dagblad