Tramlijnen 6, 12 en 16 ooit bustrajecten

mainImage
Tramlijnen 6, 12 en 16 ooit bustrajecten

Omdat de tramlijnen 6, 12 en 16 niet veelvuldig worden gebruikt en het OV-budget weinig speelruimte biedt, denken de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Den Haag na over de vraag of het niet beter zou zijn om op die trajecten bussen in te gaan zetten.

Rover Den Haag is daar op tegen. Het wijst erop dat er op die verkeersdrukke routes vrije busbanen ontbreken en dat vertraging op den duur zal gaan irriteren. Rover ziet busvervoer eerder als aanvulling op het vervoer per tram en Randstadrail dan als vervanging.

‘’De huidige tramlijn 12 kan het traject tussen Hollands Spoor en de Delftselaan in zeven tot acht minuten afleggen. Deze reistijd is met een bus door deze dichtbevolkte en krappe stadswijken niet te realiseren”, zegt Rover tegen OV Pro.

De belangrijkste overweging voor de mogelijke ingreep zijn voor MRDH en Den Haag de kosten. De budgetten worden krapper, terwijl de kosten voor railinfrastructuur juist toenemen.


Foto: Digitaal Dagblad