'Toezicht op schoolexamens ondergesneeuwd'

mainImage
'Toezicht op schoolexamens ondergesneeuwd'

Op alle niveaus moet er meer aandacht komen voor de schoolexamens. Dat stelt de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, in een reactie op een rapport van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering. ,,Door de sterke focus op het centraal examen is het schoolexamen op scholen in het overheidsbeleid en in het onderwijstoezicht ondergesneeuwd'', concludeert de raad.

Volgens de organisatie moeten besturen, schoolleiders en docenten weer de ruimte krijgen om het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs. ,,Al gaat de schoolexaminering op individuele scholen doorgaans goed, het huidige systeem corrigeert het onvoldoende als dit niet het geval is'', zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, in een toelichting. Volgens hem maakt de sterke sturing van de overheid op resultaten van het centraal examen het moeilijk voor scholen om het schoolexamen de plaats te geven die het zou moeten krijgen.

De onderzoekers stellen tegelijkertijd vast dat er geen indicaties zijn van ,,grootschalige onregelmatigheden'' bij de uitvoering van de schoolexamens. Maar een van de kwetsbaarheden is dat schoolexamens meer het karakter hebben gekregen van een 'oefening' voor de landelijke afsluiter, het centraal examen.

De commissie oppert ook examencommissies in te stellen op scholen, bemand door docenten en met een bevoegdheid die in de wet is vastgelegd. Hoe haalbaar dit is, gezien de discussies over de werkdruk en het lerarentekort, liet Rossenmöller in het midden. ,,Ik denk dat dit een aanbeveling is waar de nodige discussie over zal worden gevoerd. Dat moet je echt met je leden bespreken'', zegt hij over het middelbaar onderwijs dat zijn raad vertegenwoordigt.

Problemen met de eindexamens bij VMBO Maastricht waren afgelopen zomer aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de schoolexaminering in de rest van het land.


Foto: Digitaal Dagblad