Stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en vastgesteld door college

mainImage
Stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en vastgesteld door college

Sinds het stedenbouwkundig plan in januari in de gemeenteraad is besproken en vastgesteld, is er niet stilgezeten. Het vastgestelde stedenbouwkundig plan is de afgelopen maanden samen met de betrokken partijen woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, Spinoza Scholengroep (Veurs Voorburg) en Stichting Vlietkinderen (kinderdagopvang Pinkeltje), verder uitgewerkt. De raadsmotie uit januari over het samenvoegen van de twee appartementenblokken tot één appartementenblok, is in dit uitgewerkte plan verwerkt. In de uitwerking is ook het benodigde gebruiksoppervlak en flexibiliteit voor de maatschappelijke voorzieningen meegenomen. Daarbij zijn randvoorwaarden voor de bebouwing opgesteld.

Op 19 juni 2018 heeft het college het nader uitgewerkte stedenbouwkundig plan vastgesteld en een informatiebrief hierover naar de raad gestuurd.


Foto: Digitaal Dagblad