Statushouders ondertekenen participatieverklaring

mainImage
Statushouders ondertekenen participatieverklaring
Twaalf Eritrese statushouders hebben maandag 20 augustus in aanwezigheid van wethouder Jan-Willem Rouwendal de participatieverklaring ‘Welkom in Nederland’ ondertekend. Hiermee ronden zij een cursus af die hen helpt te integreren en beloven zij om hun best te doen om snel onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg verzorgt de cursus, waarvan het doel onder andere is dat statushouders een goed beeld krijgen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan hierbij centraal. Ook leren statushouders wat hun rechten en plichten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gelijke behandeling of arbeidsrecht. Daarnaast zijn er praktische workshops over gezondheid, scholing, dagbesteding/vrijwilligerswerk, afvalbeleid en hobby’s. De deelnemers en trainers bespreken ook de verschillen tussen Nederland en Eritrea.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal reikte de participatieverklaringen uit aan de deelnemers. Zij vertelden hem onder andere over wat ze hebben geleerd (‘het grootste verschil tussen Nederland en Eritrea is de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst’) en over wat de cursus voor hen heeft betekend (‘wij voelen ons erg gewaardeerd, participeren is geven en nemen’).

Rouwendal: “De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen. Door deze cursus krijgen statushouders de kans om in korte tijd veel te leren over de Nederlandse samenleving, cultuurverschillen en persoonlijke en culturele waarden. Op deze manier worden deze nieuwe inwoners geholpen om hun weg hier te vinden.”

Netwerken

De cursus is ook bedoeld om de samenleving in Leidschendam-Voorburg te verkennen. VluchtelingenWerk brengt statushouders in contact met een huisartspraktijk, met Sport en Welzijn en laat mogelijkheden zien om zelfstandig in het Taalhuis van de bibliotheek Nederlands te oefenen. Een belangrijk onderdeel was daarnaast ‘netwerken’, de groep Eritreeërs heeft aangegeven graag snel aan het werk te gaan. Het is voor de tiende keer dat een groep statushouders in de gemeente deze cursus afrondt.

 

 
 


Foto: Digitaal Dagblad