Start onderhoudsproject Nieuwstraat en Damhouderstraat

mainImage
Start onderhoudsproject Nieuwstraat en Damhouderstraat


 
De gemeente is op dit moment bezig met de aanbestedingsprocedure voor groot onderhoud aan de Nieuwstraat, Damhouderstraat en omgeving. De verwachting is dat begin maart van dit jaar bekend is welke aannemer deze werkzaamheden gegund krijgt.

Vooruitlopend op deze gunning en de start van de werkzaamheden wil de gemeente de panden die grenzen aan de toekomstige werkzaamheden van binnen en buiten inspecteren. Op deze manier kan de huidige staat van de panden worden vastgelegd. De bewoners/eigenaren van de panden waar het om gaat worden per brief benaderd door het hiervoor ingeschakelde opname bureau om een datum en tijdstip voor deze inspectie af te spreken.

Bron: Gemeente Leidschendam- Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad