Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden aan de slag

mainImage
Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden aan de slag

Sinds kort is de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) een feit. De intentieovereenkomst werd uiteindelijk door 14 van de 16 huurdersorganisaties uit regio Haaglanden ondertekend. Hiermee vertegenwoordigen zij 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 huurders en daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.

Marianne Straks sprak de SHH toe namens de corporatie bestuurders. Zij noemde de ondertekening van deze samenwerking een ‘historisch moment’. Nooit eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich verenigt. Het SVH bestuur en de samenwerkende gemeenten in de regio zijn dan ook heel enthousiast over dit prachtige initiatief.

Na deze feestelijke ondertekening gaat de SHH direct verder aan de slag. Op korte termijn wordt het bestuur geformeerd. Daarna richt de SHH zich op de inhoudelijke vormgeving om tot een visie te komen op de regionale prestatieafspraken, waar de SHH nauw betrokken bij is.


Foto: Digitaal Dagblad