Saamhorigheid in clubgebouw Forum Sport

mainImage
Saamhorigheid in clubgebouw Forum Sport

Er zijn een hoop mensen die zijn alleen en die missen een verbondenheid met anderen. Daarom werd er een maaltijd georganiseerd in de kantine van de voetbalvereniging Forum Sport voor circa 60 personen. Ze kregen allemaal eerst een kop soep,daarna frites met groenten en schnitzel en een ijsje toe. De aanwezige ouderen genoten er van en de verbondenheid om elkaar te leren kennen bleek geslaagd.

Door Ap de Heus.


Foto: Digitaal Dagblad