Risicofactoren instroom in jeugdzorg lager dan in Den Haag?

mainImage
Risicofactoren instroom in jeugdzorg lager dan in Den Haag?

De fractie van D66 is benieuwd naar de huidige situatie van de jeugdzorg in Leidschendam-Voorburg. Zij stelden hierover de volgende vragen aan het College.

1. Klopt het dat het aantal risicofactoren voor instroom in de jeugdzorg in
Leidschendam-Voorburg lager is dan in Den Haag?
2. Zo ja, op welke gebieden verschillen deze risicofactoren van elkaar?
3. Klopt het dat de instroom bij de jeugdzorg in Leidschendam-Voorburg hoger is dan in Den Haag? In absolute getallen en in percentage?
4. Als het aantal risicofactoren lager is en de instroom hoger is dan in Den Haag, weet het college dan wat hiervoor de reden is?


Foto: Digitaal Dagblad