Rijnlandlaan: Woningen, Veurs Voorburg en 'Pinkeltje'

mainImage
Rijnlandlaan: Woningen, Veurs Voorburg en 'Pinkeltje'

Tijdens deze inloopavond van de Rijnlandlaan  kunt iedereen  zien hoe het plan geworden is. Het plan is inmiddels door het college en de gemeenteraad vastgesteld. De geplande gebouwen worden nu door de woningbouwcorporaties, Veurs Voorburg en kinderopvang Pinkeltje ontworpen.
Ook wordt het ontwerp voor de openbare ruimte en de inrichting van het groen rondom de woningbouw verder uitgewerkt. Tijdens de inloopavond kunt u daarvoor aandachtspunten meegeven en u aanmelden om mee te denken om het plan voor de openbare ruimte mee te bespreken tijdens een werksessie.

Datum: Donderdag 4 oktober
Locatie: Basisschool De Dijsselbloem, Delflandlaan 6 in Voorburg
Tijd: 19.30-20.30 uur

U kunt tussen 19.30 en 20.30 uur binnenlopen om het nieuwe plan te bekijken. Er zijn verschillende adviseurs aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.


 
Stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en vastgesteld door het college
Sinds het stedenbouwkundig plan in januari 2018 in de gemeenteraad is besproken en vastgesteld, is er gewerkt aan de plannen. Het vastgestelde stedenbouwkundig plan is afgelopen maanden samen met de betrokken partijen woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, Spinoza Scholengroep (Veurs Voorburg) en Stichting Vlietkinderen(kinderdagopvang Pinkeltje) verder uitgewerkt. De raadsmotie uit januari over het samenvoegen van de twee appartementenblokken tot één appartementenblok, is in dit uitgewerkte plan verwerkt. In de uitwerking is ook het benodigde gebruiksoppervlak en flexibiliteit voor de maatschappelijke voorzieningen meegenomen. Daarbij zijn randvoorwaarden voor de bebouwing opgesteld.
Op 19 juni 2018 heeft het college het nader uitgewerkte stedenbouwkundig plan vastgesteld en een informatiebrief hierover naar de raad gestuurd.

 
De 48 sociale huurappartementen komen in één blok van vijf woonlagen
Door het samenvoegen van de appartementen in één blok komt het
appartementengebouw verder van de Hendrik van Boeijenlaan te liggen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor een groene omzoming van het gebouw. Door de verlaging van het aantal woningen van 54 naar 48 zijn er minder parkeerplaatsen nodig dan in het plan van januari.


  
Plannen Vmbo Veurs Voorburg krijgen vorm
Rekening houdend met het benodigde gebruiksoppervlak en flexibiliteit in de uitwerking, krijgt Veurs Voorburg aan de zijde van het parkeerterrein ruimte voor een uitbouw. De school kan hiermee ook kiezen voor een inpandige fietsenstalling. De school heeft 3 bouwlagen (ongeveer 12 meter hoog).


  
Kinderdagopvang Pinkeltje
Het gebouw van Pinkeltje bestaat uit één bouwlaag. Het gebouw is bij de uitwerking van het plan een kwart slag gedraaid. De afstand tussen Veurs Voorburg en Pinkeltje wordt hierdoor groter zodat er een bredere zichtlijn ontstaat tussen de Delflandlaan en de Hendrik van Boeijenlaan. Door de gevel aan de kant van de Hendrik van Boeijenlaan een paar meter naar achteren te verplaatsen krijgen de twee iepen tussen de weg en het
gebouw meer ruimte. Tijdens de inloopavond kunt u de eerste schetsontwerpen van Kinderdagverblijf Pinkeltje bekijken.


  
Er komt een brede groenstrook langs de Hendrik van Boeijenlaan
Vanaf de locatie van Pinkeltje ontstaat er een brede groene strook langs de Hendrik van Boeijenlaan, die doorgaat achter het appartementenblok. De singel langs de Prinses Irenelaan wordt verbreed om te voldoen aan de watercompensatie. Het voornemen is om de waardevolle bomengroep langs het water te behouden.


  

Op de hoogte blijven?
Informatie over het project vindt u op www.lv.nl/rijnlandlaan.

 


Foto: Digitaal Dagblad