Reactie schoolleiding over gedrag fietsende scholieren

mainImage
Reactie schoolleiding over gedrag fietsende scholieren

Het artikel met betrekking tot de ergernis over het fietsgedrag van scholieren heeft diverse reacties losgemaakt. Zo reageerde ook de leiding van het Sint Maartenscollege, via rector Ajolt Elsakkers, met een ingezonden mail, waarvan de inhoud als volgt luidt. (Hij doet dit ook namens docente Barbara Koppe die namens de school belast is met mediazaken).

,,Graag reageert de school hiermee op het artikel in het Voorburgs Dagblad over de overlast die leerlingen van de school in de buurt veroorzaken. Uiteraard vinden we het erg vervelend als omwonenden last hebben van fietsende scholieren, of ze nu van het Sint Maartenscollege, of van één van de andere scholen in de buurt''.

,,Na het lezen van het artikel hebben we omdat we het artikel erg eenzijdig vonden contact gezocht met het Voorburgs Dagblad en we zijn de krant zeer erkentelijk dat de school hiermee de kans krijgt een reactie te geven''.

,,Het Sint Maartenscollege heeft normen en waarden hoog in het vaandel. Al vanaf het eerste jaar willen we leerlingen dit meegeven. De leerlingen starten in de brugklas met een introductiedag, tijdens deze dag krijgen alle leerlingen een uitgebreide les over hoe zij zich dienen te gedragen op school en buiten de school. Er is een specifieke les die gaat over hun gedrag in het verkeer en hoe zij veilig fietsen naar school en naar bijvoorbeeld buitengym. Daaropvolgend zijn er ieder jaar in klas 2 en 3 de 'normen en waarden projectdagen'. Tijdens deze dagen krijgen de leerlingen gastlessen en workshops over verschillende onderwerpen zoals criminaliteit, eetstoornissen, homoseksualiteit, loverboys, pesten, gedrag op social media en verkeersveiligheid''.

,,Het Sint Maartenscollege heeft dus zeker aandacht voor het verkeersgedrag van haar leerlingen. Dat we hiermee niet het gedrag van alle individuele leerlingen kunnen beïnvloeden is gezien de hoeveelheid leerlingen logisch. Als we een signaal krijgen dat specifieke leerlingen zich onfatsoenlijk of gevaarlijk gedragen in het verkeer en het blijkt inderdaad om leerlingen van onze school te gaan, gaan we altijd in gesprek met deze leerlingen en hun ouders''.

,,Deelname aan het verkeer is onoverkomelijk, de leerlingen hebben inmiddels de leeftijd bereikt dat zij zich zelfstandig naar school begeven. Tijdens twee specifieke momenten op een dag nemen er meer leerlingen deel aan het verkeer dan anders (dit geldt voor alle scholen in de buurt). Bij de start van het eerste uur tussen 8.00 uur en 8.30 uur, wanneer de meeste klassen starten, en aan het einde van de schooldag rond 15.00 uur, wanneer de meeste klassen vrij zijn. Je zal rondom een school te maken hebben met drukke piekmomenten in het verkeer''.

,,Wanneer omwonenden last hebben van onze leerlingen hebben we graag direct contact zodat we dit kunnen oplossen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen respectvol naar elkaar zijn, maar ook binnen en buiten de school naar zowel bekenden als vreemden''.

In het licht van zijn start als rector van het Sint Maartenscollege gaat Ajolt Elsakkers de komende maanden alle klassen langs om zichzelf voor te stellen aan de leerlingen. Mede dankzij het signaal over fietsoverlast van het Voorburgs Dagblad zal hij bij deze bezoeken aan de lessen ook aandacht besteden aan het gedrag in de buurt.

 


Foto: Digitaal Dagblad