Reactie directie HMC over mogelijke sluiting ziekenhuizen

mainImage
Reactie directie HMC over mogelijke sluiting ziekenhuizen

Op de website van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) staat naar aanleiding van de berichtgeving over het eventueel sluiten van ziekenhuis Bronovo en Antoniushove de volgende verklaring te lezen:

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft de ambitie om de inwoners van Den Haag en de regio Haaglanden nu en in de toekomst hoogstaande zorg te blijven bieden. Hiervoor is het noodzakelijk dat HMC inspeelt op de landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg. Kwaliteit van zorg, een duidelijk profiel, in nauwe samenwerking met de eerste lijn en andere partijen in de regio. Tegen deze achtergrond verkent HMC de mogelijkheden om de zorg nu en in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden.
Den Haag is met 526.000 inwoners de derde stad van Nederland. In de regio Haaglanden wonen circa 1.4 miljoen mensen. Goede toegankelijkheid en optimale kwaliteit van hoogcomplexe en acute zorg zijn van groot belang in de regio. De combinatie van vergrijzing en bevolkingsgroei zorgt voor een toenemende zorgvraag. Landelijke ontwikkelingen zoals schaarste aan (gespecialiseerd) zorgpersoneel, druk op de zorgkosten en een in het hoofdlijnenakkoord afgesproken 0% groei voor ziekenhuizen, maakt dat HMC vooruit kijkt naar de toekomst.
Op dit moment wordt gewerkt aan een plan met daarin een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer optimalisatie van processen en zorgpaden, huisvesting en kwaliteit. Het uitgangspunt is dat we de zorg zo goed mogelijk voor en rondom de patiënt blijven organiseren. Daarbij kijken we onder andere naar wat de beste mogelijke en meest betaalbare inzet is van de diverse locaties en de thematische concentratie van het zorgaanbod. Leidend is daarbij de continuïteit van de kwalitatieve zorg die wij onze patiënten bieden. In alle scenario’s staat de borging van de zorg voor alle inwoners van Den Haag en de regio centraal. De komende weken vinden over deze verkenningen gesprekken plaats met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers en zorgverzekeraars. Hierbij worden alle belangen in kaart gebracht. Het doel van de gesprekken is om samen de toekomst van HMC vorm te geven. Naar verwachting zal eind januari besluitvorming plaatsvinden over de te kiezen richting.

Voorburgs Dagblad houdt momenteel een petitie waarin lezers kunnen aangeven dat zij de ziekenhuizen open willen houden. Belangrijk is dat u hiervoor een mailtje stuurt naar [email protected]  met als onderwerp: ‘Ik wil graag dat Antoniushove en Bronovo behouden blijven’, want we willen ook een stapel uitgeprinte mails persoonlijk aanbieden. U bent dan ook vrij om uw argumentatie er in te zetten, die we dan eventueel kunnen publiceren, maar dat is niet noodzakelijk.

In januari gaan er beslissingen worden genomen door de directie van HMC Haaglanden over beide ziekenhuizen. Tot 15 januari houden we deze online petitie. Het resultaat zullen we aan de directie van HMC en de minister van Zorg (Bruno Bruins) gaan aanbieden.


Foto: Digitaal Dagblad