'Profileer je voor de inwoners, niet voor Rijkswaterstaat'

mainImage
'Profileer je voor de inwoners, niet voor Rijkswaterstaat'

Namens Wijkvereniging Leidschendam-Zuid en Dambelang sprak Fia Vader vanavond tijdens de raadsvergadering in over de ongelijkvloerse kruisingen op de N14. De speech van de betrokken Leidschendamse luidde als volgt.

Rijkswaterstaat en onze gemeente hebben nu gekozen voor Variant 12, de verkeerslussen zijn verdwenen en alles lijkt met deze variant beter door te stromen ook naar de A4.

Toch hebben wij naar aanleiding van de informatieavond van afgelopen donderdag 6 december nog wel wat kanttekeningen.


  1. Wij zetten vraagtekens bij hoe veilig de kruisingen op de N14 worden, als verkeer van 3 linksaf-vakken nog voor de tunnel samen moeten voegen naar 2 rijstroken, want de tunnel is niet breder. Zijn er in Nederland meer grote kruispunten die zo zijn uitgerust? Wordt daar vooraf onderzoek naar gedaan?

  2. Met betrekking tot de effecten op het lokale wegennet bij Variant 12 vragen wij u:


Wanneer is het effect overwegend nadelig? En wat is het kader daarvoor?

Het is belangrijk dat:

  • bij alle werkzaamheden voor en tijdens de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen het Verkeer over de Vlietbruggen ontmoedigd wordt.

  • de uitwerking van het ontwerp in samenspraak met de hulpdiensten én de wijken tot stand komt, die direct geconfronteerd worden met sluiproutes zijnde Damcentrum, Leidschendam-Zuid, de Wijkerlaan, etc.

  • berekeningen van verkeersdrukte, effecten op de luchtkwaliteit en geluidsaspecten vooraf onderzocht worden en onderdeel te zijn van de besluitvorming en het besprekingsproces.

  • de uitwijkmogelijkheden van bezoekers c.q. vertrekkers van The Mall door Leidschendam-Zuid en het Damcentrum zodanig beperkt dienen te worden, dat het aantal van 5000 verkeersbewegingen over de Zuidelijke Sluisbrug  niet wordt overschreden e.e.a. volgens de maatgevende uitspraak van de Raad van State van 6 juni 2007, d.w.z. nu meer dan 10 jaar geleden (en nog steeds niet uitgevoerd).

  • ook nu onderzoek gedaan wordt naar een extra oeververbinding, waardoor de overlast voor ons allen beperkt wordt.


Wij hebben vandaag een aanvulling op de bijlage bij de brief aan de Minister  t.w. De klanteis-specificatie hulpdiensten aan de griffie gestuurd met het verzoek deze aan u toe te sturen.  In de Klanteis-specificatie zouden ook eisen van de bewoners opgenomen moeten worden.

Wij verzoeken u deze aanvullingen toe te voegen op de specificatie. Het is belangrijk, dat voor iedereen helder is , wat de problemen zijn en dat daar actie op ondernomen moet worden.

Wij constateren verder, dat er zonder voldoende onderzoek nu voor een andere variant gekozen wordt. Wij mogen als burgers toch wel verwachten dat voordat het definitieve besluit genomen wordt, er gedegen onderzoek gedaan wordt en er verantwoorde afwegingen gemaakt zijn. Ook Minister Van Nieuwenhuizen weet dat deze variant pas vorige week gepresenteerd is en nog doorgerekend moet worden. Wij allen hebben recht op juist doorgerekende plannen met een eerlijke weergave van de situatie.

U gaat nu een besluit nemen op basis van één presentatie en vertrouwen in Rijkswaterstaat. Bent u echt overtuigd, dat dit de beste oplossing is? En wat als dat niet het geval is en variant 8A weer in beeld komt?  Worden dan de bezwaren die eerder genoemd zijn nog een keer tegen het licht gehouden?

Wij vinden dat u nog meer onderzoek moet doen en op basis van die feiten pas een besluit zou moeten nemen.

Geachte raadsleden profileer u zelf voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en niet voor Rijkswaterstaat. U moet tenslotte samen met het college ónze belangen verdedigen. Bedankt voor uw aandacht.

 

 

 


Foto: Digitaal Dagblad