'Organiseer een vuurwerkvrije buurt'

mainImage
'Organiseer een vuurwerkvrije buurt'

Deze jaarwisseling kunnen bewoners van Leidschendam-Voorburg met elkaar afspreken om in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan gaan om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. De gemeente stelt gratis borden beschikbaar waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren.

Wilt u als bewoner deze jaarwisseling ook een vrijwillige vuurwerkvrije buurt? Lees de 5 belangrijke tips om dit te organiseren.


  1. Maak met uw buren heldere afspraken over het afsteken van (knal)vuurwerk in uw omgeving. Zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied het eens zijn met de afspraken. Dit is belangrijk voor het slagen

  2. Zijn er bewoners die niet mee willen doen? Houd hier dan ook rekening mee

  3. Markeer het gebied met borden. U kunt de borden tot en met 20 december aanvragen via het aanvraagformulier. Na aanvraag krijgt u bericht wanneer u de borden bij de gemeente kunt ophalen

  4. Neem eventueel contact op met uw wijkagent om de gemaakte afspraken te delen

  5. Hang de borden tussen 31 december en 2 januari op in uw buurt. Vergeet ze niet na 2 januari weer weg te halen


De gemeente en politie kunnen de afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. De gemeente gaat uit van de kracht van bewoners zelf.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad