Oproep voor bijeenkomst: 'Burgers staan langs zijlijn'

mainImage
Oproep voor bijeenkomst: 'Burgers staan langs zijlijn'

Aan alle wijkverenigingen en andere maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de leefkwaliteit in Leidschendam-Voorburg

Kort geleden is het Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg opgericht. Dit Platform is een onafhankelijk burgerinitiatief en zet zich in voor effectieve burgerparticipatie en positieve betrokkenheid van inwoners bij de gemeente. Het doel is om een prettig leefklimaat bevorderen.

Het Platform nodigt u uit om op maandagavond 3 december als belanghebbende mee te denken over een concreet en voor de leefkwaliteit belangrijk samenwerkingsproject.

Daarin benut de gemeente burgerparticipatie ten volle om tot een gedragen aanpak te komen voor de toekomstige bereikbaarheid van onze gemeente.

De opschaling van Leidsenhage naar de Mall of the Netherlands zal een aanzienlijke verkeer-aantrekkende werking hebben.  Die zal grote invloed hebben op de leefkwaliteit in de verre omgeving. Daarnaast is er nog steeds een discussie over een derde oeverbinding (over de Vliet) gaande.

Wij zien dat de gemeente druk bezig is met ideeën en beleidsvoorbereiding.

Zij stuurt echter nog niet aan op een nadrukkelijke visie op de ontwikkelingen in hun samenhang. Voorts lijken burgers voorlopig nog langs de zijlijn te staan. Dit terwijl de gemeente in zijn recente Kompas voor de Leefomgeving aangeeft graag in een vroeg stadium burgers bij de beleidsvoorbereiding te willen betrekken.

Daarmee kan - bij gebleken enthousiasme bij de genodigden - de gemeente (Raadsleden, ambtenaren, College van B&W) uitgedaagd worden tot beleidsvoorbereiding daadwerkelijk samen met belanghebbende burgers.

Dit leggen wij u voor ter discussie en bepaling van uw rol in het beoogde participatietraject.

Datum en tijd:

Maandag 3 december, 19.30 uur

Inloop v.a. 19.00 uur

Plaats: Hulp en Heilkerk,

Veursestraatweg 185

Leidschendam

Dat is links achter de hoofdingang van Park Schakenbosch

Vragen en info

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marten Koen, tel. 070-3867517.

Aanmelding:

Via [email protected]

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid deze avond!

Met vriendelijke groet,

Namens het Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg,


Foto: Digitaal Dagblad